Các ví dụ về cách xác định và ký hiệu khoảng bài tại v9bet

Các ví dụ về cách xác định và ký hiệu khoảng bài tại v9bet

Ví dụ 1:

Q bích

10 cơ

2 bích

Trong một ván bài poker, vòng Flop ra  và khoảng bài của đối thủ có khả năng gồm: top pair, bài đợi sảnh 2 đầu, và bài đợi thùng với Át. Vậy bạn sẽ xây dựng khoảng bài của đối thủ từ những thông tin này như thế nào?

Trước tiên, hãy liệt kê các kết hợp bài mà đối thủ có thể đang giữ:

  • Top pair: AQ, KQ, Q9-Q3 QJ (bạn có thể loại đi Q2 và QT bởi đây là 2 đôi).
  • Đợi sảnh 2 đầu: KJ, J9.
  • Đợi thùng: As3s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, As9s, AsTs, AsJs, AsKs.

Như vậy khoảng bài hoàn chỉnh của đối thủ là: AQ, KQ, Q3-Q9, QJ, As3s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, As9s, AsTs, AsJs, AsKs, KJ, J9. Chúng được thể hiện trong bảng sau:

xác định khoảng bài, hand range, của đối thủ

Ví dụ 2:

Có thể bạn từng nghe một người chơi kinh nghiệm trả lời một câu hỏi kiểu như “Với khoảng bài nào đối thủ sẽ theo cược ở Flop này?” như sau:

4 chuồn

“Flop ra . Tôi cược lớn và anh ta theo. Anh ta chơi rất thụ động, vậy nên anh ta sẽ theo với tất cả các set và không bao giờ tố cả. Tuy nhiên tôi loại trừ QQ, bởi anh ta đã tố mạnh từ pre-flop nếu có nó, tương tự với AA và KK. Tôi không nghĩ anh ta sẽ fold các top pair đẹp. Khoảng bài của anh ta có thể cũng bao gồm 2 đôi top. Tôi cũng cho rằng anh ta sẽ theo bài đợi sảnh 2 đầu. Đối với TT và JJ, tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ anh ta có thể cũng theo những bài đó ít nhất 1 lần ở flop.”

Từ nhận định trên, bây giờ bạn có thể đưa ra một khoảng bài hoàn chỉnh. Theo các quy ước đã biết, bạn có thể ghi ra khoảng bài mà đối thủ sẽ call như sau:

  • Các set: 99, 44.
  • Các top pair đẹp: AQ, KQ, QJ, QT.
  • Bài đợi sảnh 2 đầu: JT.
  • Hai đôi top: Q9.
  • Các hand cụ thể: JJ, TT.

Kết hợp lại, ta có khoảng bài hoàn chỉnh là: JJ-99, 44, AQ, KQ, Q9+, JT.

Khoảng bài của đối thủ

link vào v9bet chơi poker online.

link đăng ký v9bet chơi poker online.